Novitek Alkali+, emäksisyyden kohottaja. Nostaa emäksisyyttä kokonaisvaltaisesti ja vähentää pH-arvon vaihtelua. Alkaliteettia mittaamalla voidaan todeta kuinka herkkää vesi on happamoitumiselle ja veden happamoituminen näkyy ensin alkaliteetin laskuna ja vasta sen jälkeen pH:n laskuna.
Kun veden alkaliteetti on hyvällä tasolla, antaa se edellytykset stabiilille vedelle, toisin sanoen, että veden pH-arvo pysyy tasaisella hyvällä tasolla (n. 7,2).

Hinta
25,00 €
Saatavuus
Varastossa
Alkali+, Novitek

Alkali+, Novitek